Stillingsannonsering

Takk for at du ønsker å annonsere på finansavisen.no sin karriereportal.

Ta kontakt med oss på: karriere@finansavisen.no eller telefon 23 29 63 00 så skal vi hjelpe deg videre. 

Hvis du ønsker å legge ut stillinger i basen selv først kan du enkelt registrere deg, logge inn og publisere. 

 

Annonsebestilling display annonser:
Innen kl 12:00 tre virkedager før publisering
 
Innlevering av ferdig materiell:
Innen kl 11:00 to dager før publisering
 
Bestilling av stillingsannonse: 
Dagen før publisering innen kl 12:00
 
Teknisk informasjon: 
Logo leveres som jpg, pdf eller eps i minimum 700 x 400 px
Bilder leveres som jpg eller pdf i minimum 640 x 361. 
 
Display annonser leveres i maks 100kb
 
Annulasjonsfrister: 
Display annonser: en uke før publisering
Stillingsannonser: 2 dager før publisering
 

Den enkelte annonsør har ansvaret for innholdet. Finansavisen Karriere har ikke noe ansvar for hva som fremgår i annonsene. 

Innholdet kan ha linker til informasjon og materiale på andre tjenester. Finansavisen Karriere har ikke noe ansvar for informasjonen og materialet som finnes på eller via slike linker.